Vill du hyra en specialist? 

Eller är du en specialist ?

Vår tjänst

 
Talent lab tillgodoser företag med resurser inom digital marknadsföring. Vi har talanger som kan optimera och utveckla kundmötet.

Talent Lab

by Differ

Regeringsgatan 67

sigrid.jonsson@talentlab.se

info@talentlab.se